Základní pojmy a značení | Gress-dvere.cz

Základní pojmy a značení

11.9.2020

Protipožární uzávěry otvorů se třídí na uzávěry:

  • 1. EI - bránící šíření požáru (dříve PB) - Sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru.Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.
  • 2. EW - omezující šíření požáru (dříve PO) - Sleduje se množství sálavého tepla, vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti.
  • S - těsné proti průniku kouře a zplodin hoření (dříve K)
  • 4. C - požární uzávěry s funkčním vybavením zavíracím, samozavíracím nebo odblokovacím mechanismem vč. ovládání (dříve S)
  • 5. + požární uzávěry opatřené požárním nebo kouřovým těsněním

Protipožární uzávěry se podle bodu 1) a 2) zařazují do stupnice:

15, 30, 45, 60 a 90 minut

na základě provedených zkoušek nebo početního určení.

Druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot se vyjadřuje písemnou značkou D1, D2, D3